Van Arkel Foods & Innovations is een dynamisch akkerbouw– en pluimveebedrijf in Middenmeer. Het telen van gewassen in de gemeente Hollands Kroon is de voornaamste bezigheid binnen het akkerbouwbedrijf. Met het pluimveebedrijf hebben wij in onze patiostal 157.000 pluimveeplaatsen, waar wij vleeskuikens houden.
Met ons team dragen wij alle dagen van het jaar zorg voor beide bedrijven. Altijd op zoek naar ontwikkeling en verbetering, zodat wij kunnen blijven uitzien naar mooie producten!

NIEUWS

Volg hier het laatste nieuws binnen ons bedrijf!

Suikerbieten laden op ons erf!

In deze video kijken we naar het laden van de Suikerbieten in de regio Wieringermeer. In actie zien we de Volvo EW160 van Thomas Cultuurtechniek. Machinist: Jens Griekspoor.