40 HA. VAN POOTGOED NAAR CHIPSAARDAPPEL.

 

Na vele jaren pootaardappelen te hebben geteeld, telen wij sinds 2016 aardappelen voor de productie van chips. Fritolay.com is de afnemer van onze aardappels.

Nadat in het voorjaar de aardappelen geplant zijn in de grond door de all-in-one pootgoedcombinatie, kunnen de pootaardappelen gaan groeien. In het najaar zijn de pootaardappelen – de moederknollen – helemaal verdwenen en zijn de nieuwe aardappelen die uit de moederknol zijn voortgekomen volgroeid tot een aardappel. De grootte van de aardappel is afhankelijk van de duur dat wij ze door laten groeien, maar ook het ras heeft hier invloed op.

Als de aardappelen de juiste maat hebben, gaan wij de rooien. De aardappelen worden vanuit het land naar de schuren op onze boerderij gebracht waar wij ze opslaan in kub kisten of los storten in een bewaarcel. Totdat de chipsfabriek de aardappelen nodig heeft, bewaren wij de aardappelen onder gunstige omstandigheden: donker en koel.