Om onze pluimveestal te verwarmen gebruiken wij een Smart Heating biomassaketel van Bergen BV.
Met deze milieuvriendelijke oplossing kunnen wij de stal naar behoefte verwarmen. Deze manier van
stoken is CO2 neutraal. Tevens levert de ketel de beste energiebenutting van de houtpellets,
geeft lagere rookgastemperaturen en zorgt voor een hoog rendement!