Van Arkel Foods & Innovations is een boeren familiebedrijf in Middenmeer. Van generatie op generatie zijn er diverse agrarische takken uitgeoefend, waarin met veel passie en arbeidsvreugde wordt gewerkt. Inmiddels hebben René & Aliene van Arkel in 2017 als zevende generatie de maatschap overgenomen van René zijn ouders. 

Voor ons akkerbouwbedrijf verbouwen wij jaarlijks 100 Ha met gemiddeld 5 gewassen. Sinds maart 2014 hebben wij naast het akkerbouwbedrijf, een operationele pluimveestal voor 157.000 vleeskuikens.

Ons bedrijf is gecertificeerd volgens de laatste richtlijnen.