157.000 VLEESKUIKENS. 1 PATIOSTAL. 7 CYCLI PER JAAR.

Sinds maart 2014 hebben wij een operationele pluimveestal voor 157.000 vleeskuikens. De vleeskuikens worden gehouden in een patiostal, waarvan er 5 in Nederland zijn. Een patiostal biedt de ideale omgeving voor het kuiken gedurende het gehele groeiproces. Met goede eieren, goed voer en een goed systeem, wordt er een goed kwalitatief resultaat en goed rendement behaald.
Het systeem wordt ondersteund door de hoge mate van automatisering. Lucht wordt geconditioneerd voordat het in het systeem komt, wat zorgt voor een optimaal en constant microklimaat. Het patiosysteem is opgezet met twee systeemrijen per cel, die worden afgescheiden door een middengang. Elke systeemrij bestaat uit 6 identieke leeflagen boven elkaar, elk voorzien van een broedlade railsysteem, voer- en drinklijnen en strooisel.

Een volledige cyclus duurt 10 weken, waarvan 7 weken in de patiostal. De cyclus is in vier fasen te verdelen.

 

BROEDPROCES

FASE 1

De eieren, afkomstig van een vermeerderaarsbedrijf, worden in onze eigen broederij tot 18 dagen bebroed. Daarna worden de eieren naar de pluimveestal vervoerd, waar zij na 3 dagen uit het ei komen.  De stal is hiervoor op de juiste temperatuur gebracht en de kuikens hebben na uitkomst direct de beschikbaarheid over water en voer (on-farm hatching). Dit resulteert in minimale stress tijdens en na de geboorte, wat weer een positieve invloed heeft op de gezondheid en ontwikkeling van de kuikens.

GROEI

FASE 2

Met gecertificeerd pluimveevoer, tarwe uit de buurt en vers bronwater groeien onze vleeskuikens op. Er wordt geen antibiotica gebruikt. De vleeskuikens leven in onze integraal duurzame stal en wij zijn IKB Kip gecertificeerd. Dit betekent dat wij ons onder andere richten op hygiëne, voedselveiligheid en diergezondheid. Dagelijks worden de vleeskuikens verzorgd en creëren wij het beste leefklimaat voor de kuikens voor die dag!

AFLEVEREN

FASE 3

Zodra de vleeskuikens afgemest zijn voor de slacht, gaan wij wegladen. De kuikens gaan via het afleverplatform naar de carousel. Daar worden zij door de vangploeg in de transportkratten gezet, waarna de vleeskuikens op transport naar de slachterij gaan.

REINIGEN

FASE 4

Als de vleeskuikens zijn afgeleverd, maken wij onze pluimveestal met Patio Cleaning Systems© schoon. Van zolder tot erf, alles wordt gereinigd. Tevens ontsmetten wij de stal volledig. Wanneer het schoonmaakproces is afgerond, maken wij de stal weer gereed voor de volgende ronde.