Bijna 6 jaar geleden begonnen wij met de bouw van een van de meest innovatieve pluimveestallen: de patiostal. Aan het kuiken wordt een ideale omgeving geboden, direct vanaf het moment dat het kuiken uit het ei kruipt: IN DE STAL!
Het kuiken heeft minder stress tijdens en na de geboorte, én de kuikens hebben na geboorte direct de beschikking over water en voer. Een nieuwe richtlijn vanuit het ministerie van LNV stelt dat vleeskuikens sneller water en voedsel moeten krijgen na de geboorte (BRON: NOS.NL). Dit is dus wat wij al jaren doen!

Zie ook:

Categorieën: PLUIMVEE