Copyright

Deze website is het eigendom van VAN ARKEL FOODS & INNOVATIONS. Beeldmateriaal, teksten en andere zaken mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming René & Aliene van Arkel. Verzoeken daartoe kunt u indienen.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar: mail@vanarkelfoods.com.

Disclaimer

VAN ARKEL FOODS & INNOVATIONS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan VAN ARKEL FOODS & INNOVATIONS aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.