Het grasland wordt onder geploegd en de wintertarwe er direct achter aan gezaaid.

Categorieën: AKKERBOUW